พช. จังหวัดเพชรบุรี ให้ความสำคัญ การวางแผนการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนวางแผนการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติในที่ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 2 (อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง) ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)