นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 2

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบาบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 2 (อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง)โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)