นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการออมกับ กอช.เพชรบุรี

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการออมกับ กอช.เพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)