นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมหารือ พบปะ พูดคุย แนวทางการดำเนินงาน กับ คณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 2 มกราคม 2562 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย นายชวนากร เอี่ยมสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมหารือ พบปะ พูดคุย กับคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี  (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเกษตร ด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่จะดำเนินการในวันที่ 3 มกราคม 2562  ณ ที่ทำการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี  วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)