พิธีมอบใบประกาศเกรียติคุณ พร้อมเงินรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าประกวด เล่าเรื่อง ในหัวข้อ “เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก”

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.  61 เวลา  17.00 น. นายกรอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกรียติคุณ พร้อมเงินรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าประกวด เล่าเรื่อง ในหัวข้อ “เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก” ในงาน “มหกรรมแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตถวิถี  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ณ เวทีกลาง ถนนริมน้ำข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ผลการตัดสิน การประกวดอาหารพื้นถิ่น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ชื่อทีม อำเภอ เงินรางวัล
ผลการตัดสิน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
1 บ้านลัดล่าง  หมู่ ๕   ตำบลบางครก บ้านแหลม 1,500
2 บ้านถ้ำรงค์   หมู่  ๓    ตำบลถ้ำรงค์ บ้านลาด 1,000
3 บ้านบางกั้ง   หมู่  ๗   ตำบลบางตะบูน บ้านแหลม 800
ชมเชย บ้านดอนขุนห้วย  หมู่  ๕ ตำบลดอนขุนห้วย ชะอำ 500
ชมเชย บ้านวังพลับ  หมู่  ๑๑  ตำบลท่าคอย ท่ายาง 500
ชมเชย บ้านนาพันสาม  หมู่ ๖ ตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี 500

 

ผลการตัดสิน  การประกวด เล่าเรื่อง ในหัวข้อ ” เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก “

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชื่อชุมชน อำเภอ เงินรางวัล
1 นายประสงค์  หอมรื่น บ้านไร่กร่าง หมู่ที่ ๕ ต.ไร่สะท้อน บ้านลาด 1,500
2 นายสรศักดิ์  สุจริตรักษ์ บ้านบางกั้ง หมู่ ๗ ต.บางตะบูน บ้านแหลม 1,000
3 นายชูรส  กังสดาล บ้านศีรีวงศ์ หมู่ 4 ต.หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 500
3 นายกสิธาดา  คล้อยดี บ้านหาดเจ้าสำราญใน หมู่ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ เมืองฯ 500
ชมเชย นายสมาน  กวยแก้ว บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 1 ต.สองพี่น้อง แก่งกระจาน 500
ชมเชย นางอัญพรกานต์  สังวาลย์เพ็ชร บ้านตลาดชุมชนหนองจอก หมู่ 7 ต.หนองจอก ท่ายาง 500
ชมเชย นายบารมี  ทัพนาค บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 5 ต.ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง 500
ชมเชย นายโชคชัย  วัชนาวงค์ บ้านดอนขุนห้วย หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย ชะอำ 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)