พจ.เพชรบุรี ร่วมงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” และพิธีเปิดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ณ สนามด้านหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

ค่ำวันนี้ (3 ธ.ค. 61) เวลา 19.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 8  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 ณ สนามด้านหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักและสามัคคี เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อส่งเสริมการวางแผนธุรกิจสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

(Visited 1 times, 1 visits today)