เพชรบุรี เปิดงาน “มหกรรมแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาอาชีพและรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ช่วงเย็นวันนี้ (๓๐ พ.ย. 61) ที่เวทีกลาง บริเวณถนนริมแม่น้ำเพชรบุรีข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมี นายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

แขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวบุบผา เรืองพุ่ม ผอ.สวท.จังหวัดเพชรบุรี นายวสันต์ กิตติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ดร.การัณย์ สุทธารมณ์ ผจก.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ตลอดจนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานฯ และมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และเป็นกันเอง เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม 

 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  – ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน ๓๐ บูธ กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  พี่สอนน้อง (OTOP ๔ – ๕ ดาว จังหวัดเพชรบุรี) จำนวน ๒๐ บูธ รวม ๕๐ บูธ การแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การ    ประกวดอาหารพื้นถิ่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  และการประกวดเล่าเรื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  ในหัวข้อ “เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก”       

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)