พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 และทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมนุม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ในครั้งนี้มีต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน 10 กองทุน ยอดเงินทอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น        559,982 บาท จัดงาน ณ วัดไตรโลก อำเภอเมืองเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)