นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 11/2561 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)