พช.เพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 28 พ.ย.  61 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2562 จากนั้น คณะกรรมร่วมกันพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)