พช.เพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน ทีวี พช. ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 1 พ.ย. เวลา 09.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน ทีวี พช. เพื่อรับทราบข้อสั่งการจากผู้บริหารกรมฯ นำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย

โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)