ายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึก

วันที่ 30 ต.ค. 61 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของที่ระลึก โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องปะการัง โรงแรมลองบีชชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

#โครงการไทยนิยมยั่งยืน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
#ท่องเที่ยว
#วิถีไทย
#วีถีชุมชน
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)