กิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดกับภาคธุรกิจ การเจรจาทำธุรกิจและการทำ MOU

วันที่ 26 ต.ค.61 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดกับภาคธุรกิจ การเจรจาทำธุรกิจและการทำ MOU โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Villge 8 เส้นทาง ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)