นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด

วันที่ 24 ตุลาคม  2561  เวลา 15.00 น.นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ดำเนินการตรวจเยี่ยม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด พร้อมให้กำลังใจ นายอำพร ฉิมเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)