นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 24 ตุลาคม  2561 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ video conference จากห้องประชุม war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)