นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 8/2561 โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)