นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดแต่งชุดผ้าไทยงามล้ำค่า, การประกวดอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 21 ส.ค. 61 เวลา 14.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดแต่งชุดผ้าไทยงามล้ำค่า, การประกวดอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ โครงการการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ “สายใยรัก สายใยสตรีไทย เพชรบุรี สู่วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561” ภายใต้งานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน เมืองเพชรบุรี

ผลการประกวด “แต่งกายชุดผ้าไทยงามล้ำค่า (แต่่งชุดไทยสมมัยอยุธยา-ออเจ้า)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอเขาย้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ อำเภอบ้านลาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านแหลม

ผลการประกวด “น้ำพริกกะปิ+เครื่องเคียง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอชะอำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ อำเภอเขาย้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ อำเภอบ้านแหลม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)