สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางฉัตรพร ราษดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ “สายใยรัก สายใยสตรีไทย เพชรบุรี สู่วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561” จังหวัดเพชรบุรี และมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีอาสาพัฒนาดีเด่นและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน  ภายในงานมีการเสวนา “สายใยรัก สายใยสตรีไทยเพชรบุรี สู่วิพีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การประกวดแต่งชุดผ้าไทยงามล้ำค่า, การประกวดอาหารพื้นถิ่นรสไทยแท้ และการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สินค้า OTOP ดำเนินการ ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน เมืองเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)