พช.เพชรบุรี ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี

1 มี.ค. 61 เวลา 06.30 น.  นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายชวนากร เอี่ยมสะอาด หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย น.ส.บุบผาอุทัยทอง หน.ฝ่ายอำนวยการ และข้าราชการ มาร่วมทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องจากในวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ซึ่งไปประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือที่เราเรียกกันว่าวันมาฆบูชา

(Visited 1 times, 1 visits today)