นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2

วันที่ 27 ก.พ. ๖๑ เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)