นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ติดตามการประเมิน่ผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง

26 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ติดตามการประเมิน่ผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านสารสนเทศระดับจังหวัด บ้านดงตะกิต หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)