นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อบต. หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ณ ห้องประชุม อบต. หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)