ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 22 ก.พ. 61 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)