นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงาน ตามโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดพุพลู ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

วันที่ 20 ก.พ.61 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วยในจังหวัดเพชรบุรี ณ วัดพุพลู ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี,นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง, ข้าราชการ สนง.พช., หน.ส่วนราชการ, พัฒนาการอำเภอ, ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการในครั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีกิจกรรมเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เยี่ยมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และการออกบูท OTOP ของ สพอ.หนองหญ้าปล้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)