พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมกลุ่ม OTOP งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 แนะต่อยอดพัฒนาเพิ่มยอดขาย

วันที่ 13 ก.พ. 61 เวลา 19.00 น.
นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายนายชวนากร เอี่ยมสะอาด หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, น.ส.บุบผา อุทัยทอง หน.ฝ่ายอำนวยการ และทีมงาน เยี่ยมชมกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ภายในงานพระนครคีรี- เมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 32
ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัด ได้ให้คำแนะนำการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยให้แนวทางในการมุ่งเน้นเพื่อให้ตอบโจทย์รสนิยมให้ได้ทุกกลุ่มทุกวัย สร้างความหลากหลาย ทั้งรูปแบบ สี และขนาด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดจำหน่าย สร้างงานและสร้างรายได้สู่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)