นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า ชั้น 2

ต่อมา   เวลา 13.30 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมพ้วย นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ (หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน) บ้านน้อย หมู่ที่ 6 ,บ้านท้ายตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น 1ใน3 หมู่บ้านที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงาน ในการนี้ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)