พช.เพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การท่องเที่ยวชุมชน)

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน รับชมการประชุมทางไกล VDO Conference เรื่อง แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การท่องเที่ยวชุมชน) โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)