นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่าน ทีวี พช.

วันที่ 23 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่าน ทีวี พช.เพื่อรับทราบนโยบายจากผู้บริหารกรมฯ นำสู่การปฏิบัติ
โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)