นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัล ไดมอน เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)