นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี หลังเก่า ชั้น 2

(Visited 1 times, 1 visits today)