อวยพรและรดน้ำขอพรพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.45 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นผู้แทนข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี กล่าวในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 จากนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)