เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (Quadrant D) เพื่อเพิ่มมูลค่า ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒