ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

น.ส.ฉัตรประอร นิยม

พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คำสั่ง/ประกาศ/ พช.ใสสะอาด